Gør denne side til din startside
 
Dit fagregister

Køb bolig |  Lej bolig |  Lej bil |  Golf |  Flytider |  Nyhedsbrev |  Sitemap |  Annoncér

   

 

Områder

Site guide: Forside > Bolig > Farvel til Danmark > Hvad dækker det gule sygesikringsbevis >  
i

  Forside

  Costa del Sol

  Mallorca

  Costa Brava

  Costa Blanca

  Kanariske øer

  Madrid

  Barcelona

ii

Ferieboliger

i

  Sommerhus i Spanien

  Ferielejlighed Spanien

  Luksusvilla Spanien

  Luksuslejligheder

  Hus på landet Spanien

  Golflejlighed i Spanien

  Vandrehjem Spanien

  Familieferie Spanien

  Billig feriebolig

  Storbyferie Spanien

  Handicap boliger

  Seværdigheder

  Skiferie Spanien

ii

Turist info

i

  Mad Vin

  Sport Fritid

  Sprogguide

  Turistinformation

ii

Generel Info

i

  Bil Motorkøretøjer

  Bolig

  Edb Tele Media

  Finans Forsikring

  Historie

  Husdyr

  Internet

  Jura

  Kultur

  Politik

  Spanien Generelt

  Sundhed Sygdom

  Underholdning

  Undervisning


  

ii

Nyheder

i

  Danske

  Spanske

  Øvrige Udland

  Finans

  Vejret Danmark

  Vejret Spanien

 vejret lige nu!
i

Medier

i

  Radio & TV

  Ugeblade & Magasiner

  Internet

i

Link service

i

  Bolig

  Erhverv

  Historie

  Rejser

  Samfund

  Sport & Fritid

  Turisme

  Diverse


    Søg på Internettet
  
  

  

i


Annonce
Boliger til salg i Malaga ved dansk ejendomsmægler. Klik her: www.bolig-spanien.dk
Lej bolig i Spanien 2400 boliger at vælge fra. Klik her: www.feriebolig-spanien.dk

Hvad dækker det gule sygesikringsbevis i Spanien

Information om Hvad dækker det gule sygesikringsbevis i Spanien. En række nøgleord: afmelding, skatteforhold, sygesikring..

Kronisk sygdom og behandlingskrævende sygdom mv. - offentlig og privat dækning

(Dette afsnit gælder både dækning i den offentlige rejsesygesikring og i privat rejseforsikring).

I privat forsikring kan der dog være særlige forhold ved erhvervsrejser, som du kan få oplyst i forsikringsselskabet. Det samme gælder, hvis du rejser uden for den offentlige rejsesygesikrings geografiske dækningsområde).

Det gælder for alle - også alvorligt syge/kronisk syge - at man ikke via den offentlige rejsesygesikring eller via en privat tegnet ferierejseforsikring kan få dækket behandlingsudgifter, hvis man med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udlandsopholdet.

Er du kronisk eller alvorligt syg, bør du i god tid inden rejsen undersøge, om du kan få dækket lægeregninger, sygehusophold og hjemtransport, hvis uheldet er ude. Det samme kan gælde, hvis du har været alvorligt syg, men nu er erklæret rask. Ellers kan det blive en meget dyr og trist oplevelse.

Desuden bør du overveje, om det - uanset dækning - er en god idé at rejse hen et sted, hvor sygdommen måske nemmere blusser op, eller hvor behandlingsmulighederne ikke er af samme standard som herhjemme.

Hvornår er du ikke dækket?

Det er hovedreglen, at man ikke via den offentlige rejsesygesikring eller via en privattegnet ferierejseforsikring  kan få dækket udgifter til behandling, hvis man med rimelighed kunne forvente, at sygdommen medfører et behov for behandling under udlandsopholdet. Hovedreglen omfatter alle, også kronisk eller alvorligt syge.

For at du bedre kan vurdere din egen situation i forhold til denne regel, er der fastsat nogle retningslinier, som bruges til at afgøre, om du er dækket.

Der er typisk ikke dækning for udgifter til behandling af en alvorlig sygdom/kronisk sygdom, hvis sygdommen inden for to måneder før afrejsen har medført :  

 • sygehusindlæggelse
 • ændret medicinering

Desuden er der typisk ikke dækning, hvis du inden rejsen:

 • er henvist af læge til vurdering/behandling
 • ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling af en sygdom, selv om du måtte vide eller kunne formode, at sygdommen krævede behandling
 • har standset behandling efter lægeligt råd eller fået afslag på behandling
 • er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg

Endelig er der ikke dækning for udgifter i udlandet til:

 • kontrol, behandling eller medicin til at holde en sygdom stabil
 • et behandlingsbehov, der var kendt før afrejsen.
 • Du kan eventuelt drøfte de forskellige punkter nærmere med din egen læge. Men husk, at lægen ikke kan tage stilling til, om du er dækket eller ej. Det kan alene den offentlige rejsesygesikring eller forsikringsselskabet.

AIDS - privat forsikring
Patienter med AIDS bør altid rette henvendelse til forsikringsselskabet, idet der er forskellige betingelser i de forskellige selskaber.

Forhåndstilsagn om dækning
Hvis du - efter at have læst afsnittet om, hvornår der ikke er dækning - er i tvivl, om du er dækket, kan du henvende dig til den offentlige rejsesygesikring (ved Europæiske) eller dit forsikringsselskab og få besked, før du rejser. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor du har fået ændret medicinering inden for 2 måneder før afrejsen.
Det kan i første omgang være en mundtlig orientering, og hvor det er aktuelt, også en særlig vurdering inden afrejsen. Erfaringen siger, at denne vurdering i en del tilfælde resulterer i et såkaldt bindende forhåndstilsagn. Et bindende forhåndstilsagn gives typisk skriftligt. Et bindende forhåndstilsagn betyder, at du er omfattet af rejsesygesikringen eller den private rejseforsikring for den specifikke sygdom, forhåndstilsagnet drejer sig om. Til et forhåndstilsagn er det nødvendigt med oplysninger fra din egen læge eller fra den behandlende læge. Det er ikke alene de lægelige oplysninger, som ligger til grund for vurderingen - også rejsemål og varighed er vigtige elementer.

Oplysninger til brug for forhåndstilsagn
Du skal selv give følgende oplysninger:

 • Dit navn
 • Adresse og telefonnummer
 • Cpr-nr.
 • Rejsemål
 • Afrejse- og hjemkomstdatoer

Lægen skal give følgende oplysninger:

 • Diagnose
 • Art og omfang af given behandling
 • Sygehusindlæggelser i forbindelse med sygdommen eller som komplikation til denne inden for de sidste to måneder før afrejsen fra Danmark.
 • Aktuel medicinsk behandling. Ændringer i medicineringen inden for de sidste to måneder før afrejsen fra Danmark.
 • Er der planlagt undersøgelser eller behandling?
 • Du skal selv betale lægen for hans arbejde og bede lægen videresende oplysningerne direkte til den offentlige rejsesygesikring (ved Europæiske) eller forsikringsselskabets lægekonsulent.
 • Hvis du får et forhåndstilsagn, er du dækket for den kroniske/eksisterende sygdom, som forhåndstilsagnet omhandler.

Dækning, hvis man ikke kan få et forhåndstilsagn
Akut opstået sygdom dækkes både af den offentlige rejsesygesikring og af private forsikringsselskaber. Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, foretages der altid en konkret vurdering af, om det på afrejsetidspunktet med rimelighed kunne forventes, at sygdommen ville medføre behov for behandling, også selv om du ikke har fået et forhåndstilsagn. Hvis den konkrete vurdering ikke fører til, at du er dækket, kan det også medføre, at der ikke ydes erstatning for f.eks. udgifter til sygeledsagelse eller erstatningsrejse.

Afbestilling af rejsen
Så længe du har behov for eller med rimelighed må forventes at kunne få behov for behandling, vil det være fornuftigt ikke at bestille en rejse. Har du først bestilt en rejse, kan det koste penge at afbestille - flere, jo senere du afbestiller. Dette skal også ses i sammenhæng med, at en afgørelse om forhåndstilsagn først kan træffes få uger før afrejsetidspunktet. En afbestillingsforsikring vil ikke altid kunne dække dine omkostninger. Har du en bestående eller kronisk sygdom, dækker afbestillingsforsikringen kun, hvis der opstår en uventet forværring af din sygdom i perioden fra du bestilte rejsen og frem til planlagt afrejsetidspunkt. Forværringen skal nødvendiggøre hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller noget, der kan sidestilles hermed.

  Udskriv artiklen Søg på zapin 

Til toppen

 

 

 
Find det i Fagregisteret!!       

 

© Copyright 2000 zapIN

site guide  |

Privacy statement   |

Legal disclaimer