Gør denne side til din startside
Dit fagregister

Køb bolig |  Lej bolig |  Lej bil |  Golf |  Flytider |  Nyhedsbrev |  Sitemap |  Annoncér

   

 

Områder

Site guide: Forside > Nyheds artikel >  
i

  Forside

  Costa del Sol

  Mallorca

  Costa Brava

  Costa Blanca

  Kanariske øer

  Madrid

  Barcelona

ii

Ferieboliger

i

  Sommerhus i Spanien

  Ferielejlighed Spanien

  Luksusvilla Spanien

  Luksuslejligheder

  Hus på landet Spanien

  Golflejlighed i Spanien

  Vandrehjem Spanien

  Familieferie Spanien

  Billig feriebolig

  Storbyferie Spanien

  Handicap boliger

  Seværdigheder

  Skiferie Spanien

ii

Turist info

i

  Mad Vin

  Sport Fritid

  Sprogguide

  Turistinformation

ii

Generel Info

i

  Bil Motorkøretøjer

  Bolig

  Edb Tele Media

  Finans Forsikring

  Historie

  Husdyr

  Internet

  Jura

  Kultur

  Politik

  Spanien Generelt

  Sundhed Sygdom

  Underholdning

  Undervisning


  

ii

Nyheder

i

  Danske

  Spanske

  Øvrige Udland

  Finans

  Vejret Danmark

  Vejret Spanien

 vejret lige nu!
i

Medier

i

  Radio & TV

  Ugeblade & Magasiner

  Internet

i

Link service

i

  Bolig

  Erhverv

  Historie

  Rejser

  Samfund

  Sport & Fritid

  Turisme

  Diverse


    Søg på Internettet
  
  

  

i

  


Vækst i tilgangen af nye selskaber til notering hos Dansk AMP

2 nye selskaber er blevet optaget til notering hos Dansk AMP indenfor de seneste måneder - yderligere 5 selskaber står på spring. Interessen for Dansk AMP er stigende hos investorerne og hos selskaber, som ønsker en markedsbestemt kurs på selskabets aktier.

Mens tendensen på Københavns Fondsbørs går i retning af færre børsnoterede selskaber, er tendensen modsat hos den mindre og noget mere upåagtede Dansk Autoriseret Markedsplads - Dansk AMP - i Horsens. Her har man i de seneste måneder oplevet tilgang af 2 nye selskaber - nemlig Rederiet Fabricius og VinInvest. Og tilgangen ser ud til at fortsætte, idet bestyrelsesformand Bent Mebus med tilfredshed kan berette om, at yderligere 5 virksomheder har fået forhåndstilsagn om optagelse til notering hos Dansk AMP, samt at der forhandles med et pænt antal andre selskaber om optagelse. Der er p.t. noteret 7 selskaber, og med de nuværende fremtidsudsigter er Dansk AMP ved for alvor at etablere sig som et seriøst alternativ til Københavns Fondsbørs.

Bestyrelsesformand Bent Mebus forventer, at den igangværende succes vil udmønte sig i, at endnu flere får øjnene op for Dansk AMP, og at flere selskaber vil lade sig notere. Der er nemlig både for de noterede selskaber og for investorerne mange fordele ved henholdsvis at lade sig notere og handle på Dansk AMP.

Dansk AMP er en autoriseret markedsplads for mindre og mellemstore virksomheder, som ønsker at opnå en markedstyret kurs baseret på udbud og efterspørgsel. Dansk AMP er underlagt de samme lovregler, som Københavns Fondsbørs, hvilket er en stor sikkerhed for såvel investorerne som de noterede selskaber. Markedspladsen henvender sig primært til selskaber, som har en markedsværdi på op til 500 mio. kr. eller som ønsker en kapitaltilførsel på op til 50 mio. kr. Alle brancher kan lade sig notere, hvilket den nuværende branchefordeling vidner om. De nuværende noterede selskaber kommer fra så forskellige brancher som minedrift, bladudgivelse, byggeri, skovdrift, rederi og vin.

Aktierne, som er noteret hos Dansk AMP, har været præget af lav omsætning, men har generelt udvist en stabil til stigende trend, og har derfor været noget upåvirket af de kursfald, som har præget de større selskaber på Københavns Fondsbørs. Med tilgangen af nye noterede selskaber forventer Dansk AMP, at omsætningen og dermed likviditeten vil stige blandt de noterede selskaber.

For mindre og mellemstore virksomheder er der flere årsager til at lade dets aktier notere hos Dansk AMP. Det kan således være foranlediget af ønsket om et generationsskifte, eller at selskabet har udstedt medarbejderaktier, hvor det vil være en fordel for såvel medarbejderne som virksomheden, at aktierne kan omsættes til priser fastsat efter udbud og efterspørgsel. Herudover kan formålet være, at selskaberne ønsker at få tilført ny kapital til brug for realisering af nye investeringer eller lign. For virksomheder, som har vækstplaner, kan der samtidig opnås en signalværdi overfor dets samarbejdspartnere og medarbejdere om, at virksomheden drives med åbenhed og efter børsetiske regler.

Dansk AMP er under tilsyn af Finanstilsynet og Fondsrådet, ligesom Dansk AMP og de her noterede selskaber følger alle de lovreguleringer, som EU foreskriver. Der er f.eks. oplysningspligt overfor investorerne i lighed med de på Københavns Fondsbørs noterede selskaber, og der kræves som et minimum årsregnskaber og kvartalsmeddelelser fra de noterede selskaber. På daglig basis og i form af realtidskurser viser Dansk AMP på deres website altid bud- og udbudskurser, ligesom man kan se markedsdybden og de seneste 10 handler.

Mange banker angribes for at foretage kursskæring, og i den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at der hos Dansk AMP er børspligt, hvilket vil sige, at al omsætning skal ind over markedet, og prissætningen er således gennemskuelig. Herudover har Dansk AMP et højt informationsniveau, idet investorerne kan holde sig ajour via Dansk AMP´s website og via tilbud om daglig udsendelse af kursinformation.

I skattemæssig henseende er der flere fordele for investorerne. Aktierne noteret på Dansk AMP er at betragte som unoterede aktier, og derfor kan eventuelle tab fratrækkes. Det skal også bemærkes, at man kan anvende pensionsmidler til at købe unoterede aktier hos Dansk AMP, hvilket normalt ikke er muligt, samt at investering i aktier noteret hos Dansk AMP holdes udenfor de nuværende skattemæssige beløbsgrænser. Disse fakta gør det interessant at handle aktier, som er noteret hos Dansk AMP.

Der findes 2 måder at handle aktier noteret hos Dansk AMP på:

1) Via ens eget pengeinstitut, hvor såvel frie som pensionsmidler kan anvendes. P.t. er ca. 30 pengeinstitutter medlem af Dansk AMP.
2) Som medlem af Dansk AMP med konto og depot hos Dansk O.T.C. Handel foregår via internettet (www.danskamp.dk) eller ved opringning til Dansk AMP´s medlemsservice på tel. 70 227 228, såfremt man ikke selv har adgang til at handle via internettet. Såvel Dansk AMP som Dansk O.T.C er datterselskaber i Dansk O.T.C Holding.

Dansk AMP er således et godt alternativ for såvel virksomheder, som ønsker at få en officiel notering af dets aktier og/eller ønsker at tiltrække sig ny kapital, samt for investorer, som ønsker at foretage langsigtede investeringer i selskaber, som i lighed med al aktiehandel indebærer risiko, men som så sandelig også tilbyder et væsentligt kurspotentiale.

Selskaber, som overvejer eventuel optagelse til notering hos Dansk AMP, og investorer henvises til www.danskamp.dk for yderligere oplysninger.

Denne artikel er leveret af Aktieinfo Danmark ApS - www.aktieinfo.net


 Søg på zapin 

 
 
 
           

 

© Copyright 2000 zapIN

site guide  |

Privacy statement   |

Legal disclaimer